Cúlra na Scoile

Bunaíodh Gaelscoil Lorgan sa bhliain 2008 le 23 pháiste agus beirt mhúinteoir, Claire Nic Gabhann agus Caoimhín ó Muirí. Tháinig Michelle Uí Mháirtín chuig an scoil mar phríomhoide sa bhliain 2009 nuair a bhí 52 pháiste sa scoil. Faoi láthair tá 149 páistí sa scoil rud a léiríonn an suim atá ag tuismitheoirí sa ghaeloideachas. Tá seisear múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, múinteoir achmhainne agus cuntóir ranga sa scoil.

Is scoil pharóiste í Gaelscoil Lorgan agus is é an tEaspag Mac Daid patrún na scoile. Freastalaíonn idir bhuachaillí agus chailíní ó Naíonáin Bheaga go dtí Rang 6 ar an scoil. Thug an Roinn Oideachais aitheantas mar scoil neamhspléach dúinn sa bhliain 2012. Tá Gaelscoil Lorgan ar an liosta tógala agus beidh foirgneamh úr againn sa bhliain 2018.

Gaelscoil Lorgan opened in 2008 with 23 students and 2 teachers, Claire Nic Gabhann and Caoimhín ó Muirí. This was a remarkable day for the town, the language, the Committee, parents, students and staff alike. Michelle Uí Mháirtín joined the school as principal in 2009 when there were 52 pupils. The school has gone from strength to strength and has at present 149 pupils in the school which shows the interest that parents have in Irish-medium education. We have six classroom teachers, a learning support teacher, a resource teacher and a classroom assistant.

Gaelscoil Lorgan is a parish school with Bishop Mac Daid as patron. Boys and girls from Junior Infants to sixth class attend this school. Gaelscoil Lorgan got permanent recognition in 2012. Gaelscoil Lorgan is on the next building list with the Department of Education and will have a new school in 2018.

An Fhoireann

Príomhoide: Michelle Uí Mháirtín

Leas-Príomhoide: Eóin ó hIarlaithe

Naíonáin Shóisearacha agus N. Shinsearacha: Elaine Uí Ghiolla

Rang a 1: Tara Nic Cionnaith

Rang a 2: Melissa Ní Chathmhaoil

Rang a 3 agus a 4:  Caoimhín Ó Muirí

Rang a 4 agus a 5: Pamela Ní Anragáin

 

Rang a 6: Aphra Ní Chuinneacháin

Cúntóir Ranga: Bernie Uí Dhufaigh

Múinteoir Tacaíocht Foghlama: Eóin ó hIarlaithe

Múinteoir Acmhainne: Sharon Ní Chasaide agus Nicky Uí Chaoláin

Feighlí na Scoile: Mario Moroney

Runaí na Scoile: Kathy Uí Chléirigh