Bia Sláintiúil

Tá na páistí ag obair go han-dian chun an tsláinte a chur chun cinn i nGaelscoil Lorgan. Táimíd ag obair i dtreo an mbrat ‘Hi’ a fháil don scoil. Obair trí bliana atá i gceist chun é seo a aimsiú. Tá an-dul chun cinn déanta go dtí seo. Chuaigh an coiste HPS timpeall na scoile ag míniú do na páistí cad is bia shláintiúil ann agus céard ba cheart a bheith sna boscaí lóin acu ar scoil. Ghlac na ranganna ar fad páirt i ngníomhaíochtaí a bhaineann le bia shláintiúil agus bhain siad an-taitneamh as na gceachtanna seo. Chroch na páistí póstaeir timpeall na scoile chun aird tuismitheoirí, foireann scoile agus páistí a dhíriú ar bhia sláintiúil agus ar bhealaí gur féidir linn a bheith níos sláintiúla. Tá an-obair déanta ag na páistí agus leanfaidh siad leis an obair seo le linn na bliana. Coimeád súil ar an dtaispeántas ‘Bia Shláintiúil’ thíos staighre le haghaidh níos mó eolais.

20180622_12350120180529_08195320180528_133544

An Coiste HPS

Bhí lá bia sláintiúil ag an scoil gach téarma!

 

Mar chuid den scoileanna chothaithe sláinte phiocamar bia sláintiúil agus sláinte meabhrach mar dhá théama. Bhí an – chuid obair déanta ag na páistí ar bhia sláintiúil. Anois tá siad ag díriú isteach ar shláinte meabhrach. Is topaic é seo atá i mbéal an phobail go minic faoi láthair. Go háirithe agus sinn ag caint faoi dhaoine óga. Mar thús, chuir an choiste an taispeántas seo le chéile chun go mbeadh daoine ar an eolas faoi cad is sláinte meabhrach ann.

20180529_081957

Mar chuid den topaic labhair an coiste leis na ranganna ar fad faoi shláinte meabhrach agus taispeánadh fís beag dóibh freisin.

D’fhoghlaim an scoil cé chomh tábhachtach is atá gluaiseacht agus corpoideachas don chorp agus don tsláinte agus ghlac an scoil páirt i ngo leor imeachtaí chun seo a spreagadh.

Boxercise
20180622_124844

10 ag a 10

20180614_101845

Ghlac na páistí páirt in imeachtaí a spreag cairdeas, cineáltas agus obair mar fhoireann is obair ghrúpach. Tá éifeacht mór aige seo ar shláinte meabhrach an pháiste. Seo cúpla grianghfraif de pháistí ag obair is ag cúidiú le chéile go fonnmhar is go spraoiúl.

20180522_11532220180529_110503

Bhí lá buí againn anseo i nGaelscoil Lorgan chun eolas a spreagadh faoi shláinte meabhrach. Phiocamar an dath buí mar is dath deas geal áthasach é. Bhaineamar ar fad an-sult as an lá!

20180614_130438

 

Ní hamháin ar scoil a bhí na páistí ag déanamh iarrachta ar dhaoine a chur ar an eolas faoi shláinte meabhrach ach sa bhaile agus sa phobal chomh maith. Ghlac go leor daoine páirt sa siúlóid mór ‘Darkness Into Light’ a bhí ar siúl ar fud na tíre. Bhí sé iontach teaghlaigh agus páistí a fheiceáil amuigh ag siúl ar an oíche mór thábhachtach seo. Maith sibh!

snapchat-1103685196