2018-2020-An Brat Taistil

Táimid ar obair i dtreo an mbrat taistil i mbliana. Bhí na páistí ag foghlaim faoi modhanna taistil inbhunaithe i mbliana. Bhí deis ag gach páiste sa scoil scileanna rothaíochta a fhoghlaim.

We are currently working on our fourth green flag theme and promoting sustainable methods of travel both to school and elsewhere. The students have all received bike skill training this year. While we are aware that many students are not in position to cycle to school at present,we hope to equip them with lifelong skills that promote health and sustainable transport in their future.

20190503_131343

20190503_131331

Gaelscoil Lorgan ag rothaíocht.

Ghlac a lán páistí a rothar ar scoil.

Tháínig Bike Green ar feadh 5 seachtaine

Thosaíomar amach le iniúchadh timpeallachta agus iniúchadh siúlta timpeall na háite.

20190111_14515920190116_113351-e1558291272198-boost

An Coiste Glas

Comhordaitheoir- Múinteoir Melissa

Ball Foirne- Mario

Cathaoirleach- Muireann

Rúnaí- Mark

Alice

Tom

Emmet

Daniel

Kaiden

Brat Glas – Uisce

Bhaineamar ár dtriú brat glas amach i mbliana. Tá Múinteoir Melissa iontach bródúil as phobal na scoile uilig. Maith sibh!

20180517_102314

I mbliana táimid ag obair i dtreo an brat uisce. D’fhreastail Múinteoir Melissa agus an coiste glas ar an bhfóram uisce san Óstán Errigal Country House. Fuair siad neart eolais ag an bhfóram, agus bhí spraoi acu ag déanamh turgnamh fresin.  Bígí cliste le h-uisce.

This year we are working on our third green flag for water conservation. Múinteoir Melissa and the green school committee attended a water forum recently where they gained a lot of information, and had fun doing experiments with water.Fóram Uisce

Fóram Uisce 2017

An Dara Brat Glas

Bhíomar lán sásta a fhógairt gur bhaineamar amach an dara brat glas i mbliana. Comhghairdeas don scoil uilig. Chuaigh Múinteoir Melissa agus cuid den choiste ghlas chuig DCU ar 25ú Bealtaine chun an brat a fháil. Beimid ag obair ar an dtéama Uisce an bhliain seo chugainn.

We were happy to report that we have achieved our second green flag this year for the theme energy, Múínteoir Melissa and some of the green flag team travelled to DCU on the 25th of May to pick up the flag. Next year we will begin working on the water theme.

Brat Glas

Múinteoir Melissa agus páistí ón gcoiste i DCU