Fáilte go rang Múinteoir Aphra 2018-2019. Tá rang a 5 agus a 6 sa rang seo. Tóg cuairt timpeall an ranga leis an gcúpla grianghraif seo….

20180826_030936

20180826_030847

20180826_030900

20180826_030922

Seo taobh istigh den rang;

20180826_031132

20180826_030620

20180826_030642

20180826_030706

Bíonn obair iontach á dhéanamh ag an rang gach lá le linn an lae. Nuair atá obair den scoth déanta ag páiste crochtar é ar an dtaispeántas ‘Bravo’ ionas go bhfuil na páistí in ann a gcuid oibre a fheiceáil, a bheith bródúil as, agus ionas go mbeadh daltaí agus páistí eile in ann an obair a léamh freisin.

20180826_030928

Le linn na bliana glacann na páistí páirt in an-chuid imeachtaí agus turais scoile. Coimeád súil ar an dtaispeántas Instagram chun na páistí a fheiceáil ag glacadh páirt in imeachtaí éagsúla na scoile. 20180826_030809

Bíonn ceist an lae ag na páistí i rang a 5 agus a 6. Bíonn siad ar bís agus iad ag teacht ar scoil gach maidin chun an cheist nua a fheiceáil agus a fhreagairt

20180830_143717

Is rang an- chruthaitheach iad rang a 5 agus a 6 a bhaineann an- taitneamh as an ealaín a dhéanamh. Seo cúpla píosa den ealaín atá déanta acu. D’oibrigh siad ar an dtéama ‘Crainn’ de bharr go bhfuil séasúr an fhómhair linn faoi láthair. Chomh maith le sin tá ‘Lá na gCrann’ ar siúl an tseachtain seo chugainn ar Aoine an 05/10/18.

20181001_144004

20181001_083824

20181001_08383320181001_083828

Tá na páistí ag fiosrú Mata sa timpeallacht faoi láthair. Rinne siad pictiúir ag tabhairt eolas fúthu féin trí Mhata a úsáid. Bain triail as cúpla ceann a oibriú amach tú féin

20181001_144015

20181001_144017

20181001_144121

D’imigh an rang ar chuairt go Concra Wood an tseachtain seo chun beagán galf a imirt. Bhain siad an-sult as an lá seo agus is léir go mbeidh cúpla gailfeoirí maithe againn sa todhchaí. Nuair a bhí an galf críochnaithe acu bhí cead acu féachaint ar na gailfeoirí proifisiúnta ag imirt gailf sa chomórtas “The Dawn of Legends”.

20181004_105250

20181004_112009
20181004_113445

20181004_102930

Thug na páistí cuairt ar an iontas inniu le buaileadh leis an údar Cathy Cassidy. Baineadh an-sult as an lá agus fuaireadh go leor eolais ar chonas a bheith ina scríbhneoirí maithe.

20181009_104857

Le haghaidh ‘Seachtain Domhanda an Spáis’ ghlac James an mionsamhail den spáslong ‘Saturn V’ isteach a sheoladh go Spás sa bhliain 1973.

20181009_090418

Tá na páistí i mbun oibre ghrúpach ar thionscnaimh ealaíne do ‘Sheachtain Dhomhanda an Spáis’

20181010_133341

20181010_133403

20181010_133408

20181010_133352

20181010_133345

20181019_092346

20181017_113816

20181017_113807

20181019_09235720181019_09240520181010_133413

 Rinne sibh an-obair leis na tionscnaimh a pháistí. Tá ard-mholadh tuillte agaibh!

Mar chuid den seachtain mhata a bhí againn an tseachtain seo bhí an rang an-ghnóthach ag obair le mhata gach lá agus ag imirt cluichí éagsúla bunaithe ar an mata. Anuas ar sin bhí díolachán cístí ag an scoil agus bhí rang a sé i mbun airgid a láimhseáil. Bhí sé ar fheabhas le haghaidh suimiú is dealú agus obair meabhrach le hairgead. Thaitin an lá seo go mór le gach duine agus táimíd ag súil go mór le díolachán eile a bheith againn i mbliana.

20181018_100522

20181017_093208

20181018_113442

20181017_093830

20181017_134337

20181018_094653

20181018_100841

20181018_094146

20181017_134449

20181017_134417

20181018_100519

20181018_113439

20181018_101923

20181018_105500

Tá Oíche Shamhna ag teacht gan mhoill agus tá na páistí ag ullmhú fána choinne le puimpcíní is go leor ealaíne bunaithe ar an ócáid seo.

20181019_131436

20181019_132516

20181019_131508

20181019_131510

20181019_132521

20181019_131429

20181019_131506

20181019_131443

20181021_222021

20181021_222017

20181021_222150