Ghlac rang Múinteoir Aphra páirt sa chomórtas ‘Monaghan Entreprise’ i mbliana. Bhain na páistí an-sult as. D’éirigh go hiontach maith leo. Bhí dhá ghrúpa again. Rinne grúpa amháin cluiche boird as an gcluiche cáiliúil ‘Fortnite’, agus rinneadar é trí mheán na Gaeilge ‘Cluiche Coicíse’. Rinne an ghrúpa eile comharthaí ainmneacha amach as cairtchláir. Cé gur ghlac gach uile duine páirt sa rang ní raibh cead ach ag deichniúir dul go dtí an comórtas a bhí ar siúl san Iontas. Seo cúpla grianghraif a ghlacamar ar an lá.

dscf2291dscf2275

Fáilte go rang Múinteoir Aphra 2018-2019. Tá rang a 5 agus a 6 sa rang seo. Tóg cuairt timpeall an ranga leis an gcúpla grianghraif seo….

Seo taobh istigh den rang

Bíonn obair iontach á dhéanamh ag an rang gach lá le linn an lae. Nuair atá obair den scoth déanta ag páiste crochtar é ar an dtaispeántas ‘Bravo’ ionas go bhfuil na páistí in ann a gcuid oibre a fheiceáil, a bheith bródúil as, agus ionas go mbeadh daltaí agus páistí eile in ann an obair a léamh freisin.

Le linn na bliana glacann na páistí páirt in an-chuid imeachtaí agus turais scoile. Coimeád súil ar an dtaispeántas Instagram chun na páistí a fheiceáil ag glacadh páirt in imeachtaí éagsúla na scoile.

Bíonn ceist an lae ag na páistí i rang a 5 agus a 6. Bíonn siad ar bís agus iad ag teacht ar scoil gach maidin chun an cheist nua a fheiceáil agus a fhreagairt

Is rang an- chruthaitheach iad rang a 5 agus a 6 a bhaineann an- taitneamh as an ealaín a dhéanamh. Seo cúpla píosa den ealaín atá déanta acu. D’oibrigh siad ar an dtéama ‘Crainn’ de bharr go bhfuil séasúr an fhómhair linn faoi láthair. Chomh maith le sin tá ‘Lá na gCrann’ ar siúl an tseachtain seo chugainn ar Aoine an 05/10/18.

Tá na páistí ag fiosrú Mata sa timpeallacht faoi láthair. Rinne siad pictiúir ag tabhairt eolas fúthu féin trí Mhata a úsáid. Bain triail as cúpla ceann a oibriú amach tú féin

D’imigh an rang ar chuairt go Concra Wood an tseachtain seo chun beagán galf a imirt. Bhain siad an-sult as an lá seo agus is léir go mbeidh cúpla gailfeoirí maithe againn sa todhchaí. Nuair a bhí an galf críochnaithe acu bhí cead acu féachaint ar na gailfeoirí proifisiúnta ag imirt gailf sa chomórtas “The Dawn of Legends”.

Thug na páistí cuairt ar an iontas inniu le buaileadh leis an údar Cathy Cassidy. Baineadh an-sult as an lá agus fuaireadh go leor eolais ar chonas a bheith ina scríbhneoirí maithe.

Le haghaidh ‘Seachtain Domhanda an Spáis’ ghlac James an mionsamhail den spáslong ‘Saturn V’ isteach a sheoladh go Spás sa bhliain 1973.

Tá na páistí i mbun oibre ghrúpach ar thionscnaimh ealaíne do ‘Sheachtain Dhomhanda an Spáis’

Rinne sibh an-obair leis na tionscnaimh a pháistí. Tá ard-mholadh tuillte agaibh!

Mar chuid den seachtain mhata a bhí againn an tseachtain seo bhí an rang an-ghnóthach ag obair le mhata gach lá agus ag imirt cluichí éagsúla bunaithe ar an mata. Anuas ar sin bhí díolachán cístí ag an scoil agus bhí rang a sé i mbun airgid a láimhseáil. Bhí sé ar fheabhas le haghaidh suimiú is dealú agus obair meabhrach le hairgead. Thaitin an lá seo go mór le gach duine agus táimíd ag súil go mór le díolachán eile a bheith againn i mbliana.

Click edit button to change this text.