ÉIDE SCOILE | Uniform

Tá muid ag súil go mbeidh éide scoile iomlán á chaitheamh ag gach dalta ar scoil.Tá cead an t-éide spóirt a chaitheamh ar lá an Chorpoideachas(gach Céadaoin) nó má tá snámh/cluichí peile ar siúl. Iarrtar ar pháistí na Naíonán gan bhróga le hiallacha a chaitheamh. Ba cheart ainm an pháiste bheith ar achan rud a bhíonn aige/aici ar scoil:cóta,éide, bosca lóin srl.

 

Seo a leanas an t-éide scoile:

Cairdeagan gorm faoi mhuineál V nó geansaí le suaitheantas na scoile.

Sciorta/pilirín le gorm mar bhundath iontu do chailíní

Bríste dubhghorma do bhuachaillí agus cailíní.

Léine nó blús gorm éadrom

Carbhat dubhghorm le stríce óir

Cóta dubhghorm

Bróga dubha le stocaí dubhghorma nó riteoga do chailíní

Éide Spóirt-bristí dubhghorma agus geansaí allais dubhghorm, léine polo bán agus bróga reatha

 

Gaelscoil Lorgan have a uniform policy. Students are expected to be in full uniform while on the school premises and coming to and from school. The school tracksuit may be worn on P.E day only (every Wednesday) or if swimming/football games are taking place

Blue V neck jumper or cardigan with school crest.

Blue based tartan skirt/pinafore for girls.

Navy blue trousers for Boys and girls

Light blue shirt or blouse

Navy blue tie with gold stripes.

Navy blue coat

Black shoes and navy blue socks or tights for girls.

Tracksuit-navy blue bottoms and sweatshirt, white polo and runners.

Children should not wear shoes with shoelaces until they can tie their own laces. It is advisable to write your child’s name on all the items of clothing and equipment taken to school; lunch box, coat etc.

Muna bhfuil an t-éide chuí ar do pháiste caithfear nóta a chuir leo ag miniú é.

If your child is not in full uniform a note of explanation should be sent in.