EOLAS | about

Cúlra Na Scoile

 

Bunaíodh Gaelscoil Lorgan sa bhlain 2008 le 23 pháiste agus beirt mhúinteoir, Claire Nic Gabhann agus Caoimhin ó Muirí. Tháinig Michelle Uí Mháirtín chuig an scoil mar phríomhoide sa bhlain 2009 nuair a bhí 52 pháiste sa scoil. Faoi láthair tá 157 páistí sa scoil rud a léiríonn an suim atá ag tuismitheoirí sa ghaeloideachas. Tá seisear múinteoir ranga, múinteoir tacaíochta foghlama, múinteoir achmhainne agus cuntóir ranga sa scoil.

 

Is scoil pharóiste í Gaelscoil Lorgan agus is é an tEaspag Mac Daid patrún na scoile. Freastalaíonn idir bhuachaillí agus chailíní ó Naíonáin Bheags go dtí Ranga 6 ar an scoil. Thug an Rionn Oideachais aitheantas mar scoil neamhspléach dúinn sa bhliain 2012.

 

Gaelscoil Lorgan opened in 2008 with 23 students and 2 teachers, Claire Nic Gabhann and Caoimhín ó Muirí. This was a remarkable day for the town, the language, the Committee, parents, students and staff alike. Michelle Uí Mháirtín joined the school as principal in 2009 when there were 52 pupils. The school has gone from strength to strength and has at present 157 pupils in the school which shows the interest that parents have in Irish-medium education. We have six classroom teachers, a learning support teacher, a resource teacher and a classroom assistant.

 

Gaelscoil Lorgan is a parish school with Bishop Mac Daid as patron. Boys and girls from Junior Infants to sixth class attend this school. Gaelscoil Lorgan got permanent recognition in 2012. The design team for our new school has been appointed and building shall be commencing shortly.