FOIREANN

Priomhoide : Michelle

LeasPhriomhoide: Eoin

Múinteoir Aphra

Múinteoir Caoimhín

Múinteoir Nicky

Múinteoir Sharon

Cúntóir Ranga Bernie

Múinteoir Carmel

Múinteoir Amy

Múinteoir Aoife

Cúntóir Ranga Lorraine

Feighli |Scoile Mario