Lá Scoile | School Day

Bíonn múinteoir i mbun na páistí sa chlós gach maidin ó 8.40am ar aghaidh.  Níl bainistíocht na scoile freagrach as daltaí a bhíonn sa chlós roimh an am seo. Tosaíonn an lá scoile ar 8.50am. Bíonn sos gearr ag na páistí ar 10.30am. Bíonn lón mór ann ó 12.15 go 12.45.

Ar na laethanta fliucha téann na páistí díreach isteach i halla na scoile ar maidin agus fanann siad sna seomraí nó an halla ag am lóin. Téann na naíonáin abhaile ar 1.30pm, ach amháin i rith na chéad choicíse den scoil bhliain nuair a imíonn na Naíonáin Bheaga ar mheán lae. Imíonn na ranganna eile ar 2.30pm.

Laethanta a mbeidh an scoil ag dúnadh níos luaithe, nó laethanta a mbeidh an scoil dúnta ar fad, cuirfear scéala abhaile roimh ré. Iarrtar ar thuismitheoirí an mála scoile a chuardach go rialta fá choinne litreacha.

Children are supervised each morning from 8.40am. School management is not responsible for the safety of children who are at the school before this. Children go to the classrooms at 8.50am. We have a short break or sos at 10.30am.  Lunchtime is from 12.15 to 12.45.

On wet days, the pupils go directly to the school hall and they have their lunch-break in the classrooms/hallInfant classes go home at 1.30pm, except during the first fortnight of the school year when the Junior Infants go home at noon. All other classes finish at 2.30pm.

In the case of a half-day or a free day, notice will be given in writing in advance. Parents are asked to check the school bags regularly for letters from the school.