Rang Múinteoir Amy

Rang Múinteoir Amy 🙂

Fáilte go Rang Naíonáin Bheaga

 

                                           Staisiúin Mhín Scileanna Mótair / Fine Motor Skills

Tá Naíonáin Bheaga ag bhaint an taitneamh as na staisiúin mhín scileanna mótair gach maidin. Junior Infants are loving their fine motor stations every morning.

                                                                       Fónaic / Phonics

Is maith le Naíonáin Bheaga a bheith ag spraoi agus iad ag foghlaim fuaimeanna nua. Junior Infants have lots of fun when learning new letter sounds.

 

 

                                                                         Mata/Maths

Tá an rang iontach maith ag sortáil agus ag meaitseál dathanna. The class are great at sorting and matching colours. Maith sibh Naíonáin Bheaga!! 🙂

                                             

                                                                                          STEM

WOW!!! Féach ar cad atá déanta ag na páistí i Naíonáin Bheaga. Look at what Junior Infants have created!! 🙂

 

                                                                             Aistear 

Téama 1: Ar Scoil (At School)

Bhain Naíonáin Bheaga an sult as bhur dtéama ‘Ar Scoil’. The children loved their first Aistear theme ‘At School’.

 

Téama 2: An Fómhair (Autumn)

Téama 3 : Oíche Shamhna (Halloween)