Rang Múinteoir Amy

Rang Múinteoir Amy 🙂

Fáilte go Rang Naíonáin Bheaga

                                           Staisiúin Mhín Scileanna Mótair / Fine Motor Skills

Tá Naíonáin Bheaga ag bhaint an taitneamh as na staisiúin mhín scileanna mótair gach maidin. Junior Infants are loving their fine motor stations every morning.

                                                                       Fónaic / Phonics

Is maith le Naíonáin Bheaga a bheith ag spraoi agus iad ag foghlaim fuaimeanna nua. Junior Infants have lots of fun when learning new letter sounds.

 

 

                                                                         Mata/Maths

Tá an rang iontach maith ag sortáil agus ag meaitseál dathanna. The class are great at sorting and matching colours. Maith sibh Naíonáin Bheaga!! 🙂

                                             

OSIE / SESE

Bhí muid ag foghlaim faoi Gráinne Gráinneog ag tús an Fhómhair!

 

 

                                                                             Aistear 

Téama 1: Ar Scoil (At School)

Bhain Naíonáin Bheaga an sult as bhur dtéama ‘Ar Scoil’. The children loved their first Aistear theme ‘At School’.

 

Téama 2: An Fómhair (Autumn)

Téama 3 : Oíche Shamhna (Halloween)

Corpoideachais

Déanann muid go leor aclaíocht sa rang seo. We love doing lots of exercise in this class, including two PE lessons per week, movement breaks and after school activities!