Rang Múinteoir Amy

Rang Múinteoir Amy 🙂

Fáilte go Rang Naíonáin Mhóra/Rang a 1

Seachtain na Mata

Bhain na páistí an-sult as na cluichí uilig. Rang Naíonáin Mhóra agus Rang a 1 enjoyed playing maths games for Maths Week.

Seachtain na hEolaíochta 2020/Science Week 2020

Bhí an rang ag déanamh turgnamh eolaíochta.
Is it science or magic? The water walking experiment is so much fun. We look forward to seeing what will happen tomorrow.

 

 

Oíche Shamhna

Bhí lá iontach ag na páistí ar scoil inniu. Maith sibh uilig as an iarracht ollmhór a bhí déanta leis na cultacha. Bhailigh muid €260 le haghaigh Temple Street.Seo chugaibh na buaiteoirí ó gach rang….nach bhfuil siad go hiontach?
The children had a fantastic day at school today whilst raising €260 for Temple Street.Well done on all the amazing costumes. The best costume awards were presented in each class. Maith sibh!

D’imir na páistí cluichí nua Oíche Shamhna mar gheall ar nach raibh siad in ann na cluichí tradisiúnta a dhéanamh.

The children played some new Halloween games that we created because they can’t go trick or treating this year. (pin the eye on the ghost , mummy bowls and trick or treat)

                                                                        Ag Foghlaim Ar Líne

Tá Naíonán Mhóra agus Rang a hAon ag obair go han dian sa bhaile faoi láthair 🌟 Maith sibh 👏🏻🌈

Senior Infants and 1st Class are working very hard at home for Múinteoir Amy. Here is some of their wonderful work 😃💜

click the link: https://fb.watch/4_MR1qxTjU/

 

                                                                   Ag Obair Taobh Amuigh

Tá na daltaí ag bhaint an taitneamh as an dea-aimsir na laethanta seo! ☀️ Bíonn muid ag foghlaim taobh amuigh nuair a mbíonn an seans againn 🌸
The children are loving the good weather and really enjoy learning outdoors!!

                                                                          Boinéad na Cásca

The children worked on Easter bonnets at home….Nach bhfuil siad go hálainn ar fad? 🐣
Wow! Maith sibh a pháistí!🐰🐤🎉👒🎩