Rang Múinteoir Carmel

Rang Múinteoir Carmel 🙂

Fáilte go Rang a 6!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Rang a 6 ag foghlaim faoi airíonna uisce agus iad ag imscrúdú an meascán bolgáin is fearr! Bhí an-sport acu ag preabadh na bolgáin ar a lámha! (Rang a 6 investigating the properties of water while determining the best mixture for creating bubbles – they enjoyed bouncing their super bubbles on their hands!)

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Rang a 6 ag foghlaim faoi códú ríomhaire. Bhí an-suim acu a gcuid cluichí féin a chrutú ag baint úsáid as an gclar Scratch.

Rang a 6 learning about computer coding. They were very interested to create their own simple computer games using the programme Scratch

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Daltaí Rang a 6 ag imscrúdú fórsaí agus iad ag dearadh a gcuid ‘catapult’ féin. Bhí sport agus spraoi acú ag tástáil agus déanamh athruithe chun iad a fheabhsú.

Rang a 6 investigating forces while designing and making their own catapults. They enjoyed testing their models and making changes to improve them.